Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Lorella Oy asiakas- ja käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Lorella Oy / Ulla Popken Suomi
info@popken.fi

Olavinkatu 2,
00100 Helsinki
Puh. (09) 694 3833

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Lorella Oy / Ulla Popken Suomi

Jane Strömberg

Olavinkatu 2, 00100 Helsinki

sähköposti: jane.stromberg@lorella.fi

Puhelin: (09)6943833

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt popken.fi sivustolle tai liittynyt kanta-asiakkaaksi Ulla Popken myymälässä.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Ulla Popken Suomen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten/ostosten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää popken.fi toiminnan parantamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Yrityksen nimi (vapaaehtoinen)

Etunimi
Sukunimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot tilauksista/ostoksista myymälöissä

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja popken.fi:n henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostin info@popken.fi kautta tai puhelimitse (09) 694 3833.

Tätä varten hänen tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot, sekä todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain luettelemat tiedot.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistoa Ulla Popken Suomen asiakasjärjestelmästä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.